Черноморската банка за търговия и развитие ще подкрепя общински проекти

Обсъдени са нови програми за експортно финансиране

Спонсирано съдържание